Mga ambag ng mga manunulat sa panitikan

Feb 2, Sa iyo kaibigang Parrot, Sa aking pagbabasa-basa at paghahanap ng mga bagay-bagay na magpapayabong ng aking kaalaman sa pagsasalin ay nakatawag-pansin sa aking atensyon ang iyong paksa, bagama't ito'y lubhang laon na. Matapos kong mabasa ang kabuuang nilalaman ng iyong akda ay dagli akong napaisip at nagmunimuni. Nausal ko ang tanong sa aking sarili, "Ano nga ba talaga ang nararapat?

Mga ambag ng mga manunulat sa panitikan

TAMBISAN SA SINING

Napatunayan ko ring may nagkakaisa at nakakatulad kaming mithiin para wastong mapatnubayan ang Komisyon. Inilatag ko rin sa naturang lagom ang mga gawain na naging saligan naman sa pagbuo ng kasalukuyang KWF Medyo Matagalang Plano Nais ko pa ring magbigay ng kaukulang patnubay para sa sinumang interesado, lalo na tungo sa pagpapalusog pa ng medyo matagalang plano at mga posibleng nakakaligtaang makabuluhang gawain.

Hindi man binanggit, nag-umpisa ang medyo matagalang plano mula sa pagsusuri ng mga lakas at kahinaan ng nakaraang panahon ng Komisyon. Sa aking personal na pagsipat sa nakaraan, may dalawang malaking bagahe ang nagdaang mga pamunuan.

Mga ambag ng mga manunulat sa panitikan

Una, ang inihihimutok noon pang SWP ito na kawalan ng taguyod mula sa pamahalaan at masasalamin sa napakaliit na taunang badyet para sa gawaing pangwika.

Sinagot ng kasalukuyang pamunuan ang ikalawang bagahe sa pamamagitan ng misyong: Ang unang bagahe ay sinagot ng kasalukuyang pamunuan sa pamamagitan ng malikhaing mga taktika upang ganap na maiukol sa mga produktibong proyekto ang kasalukuyang maliit pa ring badyet at ng paghahanap ng dagdag na pondo para sa mga bagong proyektong pangwika.

Pagtataguyod sa mga Adhikang Pangwika Mula sa naturang misyon ay may ipinahayag na apat na adhika ng kasalukuyang medyo matagalang plano: Sa apat na adhika, maaaring ituring na inaasahang gawain ang ikatlo at ikaapat.

Pangunahing tungkulin ng Kalupunan ng mga Komisyoner ang matalik na pagsusuri sa estado ng Filipino at mga wikang katutubo upang makapaglabas ng kaukulang mga kapasiyahan at patakaran na nagtataguyod sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng Filipino at mga wikang katutubo.

Sa aspektong pampolitika, kailangang maging wika ng komunikasyong pambansa at wika ng buong sistema ng edukasyon ang Filipino. Bunga ito ng mga sumusunod na katotohanan: Nangangahulugan ito ng kultibasyon ng Filipino para maging episyenteng wikang siyentipiko at teknikal kasabay ng pagsasanay sa mga guro at alagad ng wika tungo sa oryentasyong ito.

Mga Estratehiya ng Pagkilos May apat na estratehikong layuning tinukoy ang Komisyon upang tupdin ang mga adhikang pangwika. Una, magtatag ng network ng mga kabalikat sa tungkulin; ikalawa, magpataas ng antas ng kaalaman ng mga alagad ng wika; ikatlo, magdevelop ng mga saliksik at mananaliksik wika at kultura; at ikaapat, lumikha ng mga materyales at instrumentong pang-edukasyon.

Magkakaugnay ang apat na adhika tungo sa tagumpay ng misyong pangwika ng Komisyon; sa gayunding paraan dapat ituring ang mahigpit na relasyon ng apat na estratehikong layunin para itaguyod ang bawat at lahat ng adhikang pangwika. Ang mga SWK ang nagsisilbing kinatawan at galamay ng Komisyon sa labas ng Metro Manila at katulong sa implementasyon ng mga programa at aktibidad pangwika.

Bukod sa mga SWK ay inugnayan ng Komisyon ang mga pribadong organisasyon upang makatuwang sa malalaking proyekto kung hindi man tulungan sa makabuluhang aktibidad pangwika at pangkultura ng mga ito. Para din sa unang estratehikong layunin, isang patuluyang gawain ng Sangay sa Edukasyon at Networking SEN ang matalik na ugnayan sa mga peryodiko, estasyon ng radyo at telebisyon, at social media upang epektibong maikalat ang anumang impormasyong pangmadla hinggil sa wika.

Nagdaraos din ang SEN ng regular na Kapihang-Wika upang matalakay kaharap ang mga reporter, editor, at brodkaster ang mga proyekto ng Komisyon. Dagdag pa, lumilikha ang SEN ng mga polyeto at dokumentaryong pangkomunikasyon. Sa kasalukuyan, may umaabot savisit ang website ng Komisyon at may mahigit 38, itong Facebook follower.

Para naman sa ikalawang estratehikong layunin, pangunahing instrumento ng Komisyon ang mga serye ng seminar, palihan, at kumperensiya. Pangunahing target sa pagtataas ng antas ng kaalamang pangwika ang mga guro sa Filipino at mga empleado ng gobyerno.

Noongsinimulan ang Uswag: Nakapagsagawa na ng KO sa ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan. Dangal ng Filipino sa pamamagitan ng dagdag na araw. Dangal ng Filipino sa isang probinsiya upang maiseminar ang mga guro na hindi nakadalo sa naunang pagsasanay.

Noongsinimulan ng Komisyon ang isang serye ng kumperensiya sa mga rehiyonal na wika at panitikan. Naging bahagi naman ng pagtupad sa kahingian ng GAD ang pagdaraos ng seminar sa pagtuturo ng panitikang gender-based. Sinimulan ito noong katuwang ang GSIS.

Isang rekomendasyon kaugnay ng lumitaw na kahinaan sa pagtuturo ng panitikan ang pagbuo ng isang listahan ng mga rekomendadong akda na mas mainam ituro sa bawat baitang at antas. Naka-upload ngayon ang naturang listahan sa internet upang masangguni ng mga guro, manunulat, at pabliser bukod sa upang madagdagan pa ng mga mungkahing akda.

May mga espesyal ding pagtitipon tungo sa katuparan ng ikalawang estratehikong layunin. Isa ang taunang Lekturang Norberto L. Sinimulan ito noong Hunyo ng isang lektura sa kasaysayan ni Ambeth Ocampo at sinundan ng mga lektura nina Mahistrado Ruben T.

Sa tulong naman ng isang espesyal na pondo mula kay Senador Loren Legarda ay nagdaos ang Komisyon ng tinawag na summit para sa mga delegado ng mga wikang katutubo.

Una, ang Summit sa Wika ng Kapayapaan na idinaos sa Malaybalay, Bukidnon noong at dinaluhan ng mga kinatawan ng mahigit wika at wikain ng Filipinas. Bukod sa pagtitipon ng mga pangkating lumad ay naging palihan din ito sa paglikom ng mga katawagang katutubo hinggil sa paksa ng summit.

Ang saliksik hinggil sa mga terminolohiyang pangkapayapaan ay inilathalang aklat na Kapayapaan sa Ilang Wika ng Filipinas noong Nakatakdang idaos ang isang Summit sa Wika ng Pagbabago sa Cebu sa loob ng Kahit ang mga pambansang kongreso tuwing Buwan ng Wika ay naging oportunidad ukol sa pagtataas ng antas ng kaalaman para sa mga guro.Pinakatanyag sa kanyang ito sa 65 mga bansa.

at manunulat na nakabase saPinakakilala ang kanyang aklat na Plorensiya noong panahon ng Muling Don Quijote de la Mancha. Nailathala Pagsilang.

Find a copy in the library

uusapan ng mga manunuring dahil napapaloob sa aklat na ito ang pampanitikan magmula pa noong ikadalawang prinsipyo. 17 daang taon. Mga Kilalang Pilipino sa Sining at Panitikan. May malaking kahalagahan ang sinig at kultura sa buhay ng bawat Pilipino.

Kinagigiliwan nilang umawit, sumayaw, tumugtog, sumulat, at gumuhit.5/5(1). Sa Mata ng mga Maralita (Suring Aklat ng Utos ng Hari at Iba Pang Kuwento ni Jun Cruz Reyes) Premyado at multi-awarded na kwentista si Pedro Cruz Reyes, Jr.

o mas kilala bilang Amang Jun ng mga kapwa manunulat at ng kanyang mga estudyante/5(12).

Filipino: Mga Libro

Aug 06,  · Ngayong Buwan ng Wika, inilista ko ang mga bagay na maghahatid ng tuwa at lungkod bilang isang tagasubaybay sa pag-unlad ng wikang pambansa. Mula ito sa pananaw ko bilang manunulat sa wikang Filipino at guro sa wika at panitikan ng Pilipinas.

Mga ambag ng mga manunulat sa panitikan

Ang mga tao na nagmula sa rehiyon 4 A o Calabarzon ay si pfmlures.com Rizal mula sa Calamba,Laguna,pfmlures.com Aguinaldo na isinilang sa Kawit,pfmlures.coma rin dito si Julian Fel ipe na lumikha ng himig ng pambansang awit ng pfmlures.coma rin dito ang ibang mga bayani na sina Apolinario Mabini,Marcela pfmlures.com din nagmula ang dating pangulo na si Jose P.

Laurel. Oct 10,  · Ang mga pangyayari ay nakatakda sa mga ispesipikong lugar - at dito makikita ang natuang koneksiyon. Halimbawa, ang Labanan sa Tirad bypass ay isang pag-aaral ng mga nangyari doon (Kasaysayan) at kung saan ito naganap (Heograpiya).Status: Resolved.

Payo sa pagsulat ng pamagat (Tagalog)